Kubla uzstādīšanas noteikumi

 1. Piekabi novietot līdzenā - horizontālā vietā.
 2. Nofiksēt piekabes ratus izmantojot tam paredzētos koka klučus.
 3. Uzstādīt atbalsta „kāju” piekabes priekšpusē izmantojot regulējamo atbalsta riteni, piekabi pieceļot vai nolaižot.
 4. Nofiksēt piekabes aizmugurē esošās divas atbalsta kājas, pamatnei novietojot koka paliktņus.
 5. Uzstāda komplektā ietilpstošos papildus pakāpienus, ja tas nepieciešams
 6. Pirms kubla uzpildīšanas ar ūdeni pārliecināties, vai kubls tiešām atrodas horizontālā plaknē, lai būtu droša kubla uzpildīšana un lietošana, pretējā gadījumā iespējama piekabes sasvēršanās, kā rezultātā var tikt radīti bojājumi inventāram.
 7. Veiciet kubla uzpildi līdz ieteicamajai ūdens atzīmei. Uzpildīšanai izmantot tīru ūdeni.
 8. Krāsns kurināšanu drīkst uzsākt tikai kad ūdens pārsniedzis otro ūdens cirkulācijas caurules augstumu.
 9. Kubla krāsni drīkst kurināt ar visa veida malku. Kubla krāsni aizliegts kurināt ar visa veida briketēm, granulām, akmeņoglēm, gāzveida, šķidrajiem kurināmajiem.

Kubla novākšanas noteikumi

 1. Pirms ūdens nolaišanas, izmantojot speciāli tam paredzēto krānu un šļūteni, pārliecināties vai krāsns ir izkūrusies un iespējamo ūdens novadi (aptuvenais ūdens daudzums 1.5m3)
 2. Pabeidzot novadīt ūdeni, veikt kubla skalošanu.
 3. Nepieciešamības gadījumā veikt krāsniņas tīrīšanu.
 4. Kad kublam ūdens ir izlaist var pacelt papildu atbalsta kājas un veikt piekabes pieāķēšanu automašīnai.
 5. Tikai pēc piekabes pieāķēšanas drīkst atbrīvot piekabes riteņus no ķīļiem.
 6. Sakārtojot visus palīgmateriālus (atbalsta klučus; papildus pakāpienus) var uzsākt kubla transportēšanu.

Kubla lietošanas drošības noteikumi.

 1. Kubla krāsni aizliegts iekurt pirms ūdens nav sasniedzis noteikto atzīmi kublā (augšējā ūdens atvere).
 2. Kubla krāsni drīkst kurināt ar visa veida malku. Kubla krāsni aizliegts kurināt ar visa veida briketēm, granulām, akmeņoglēm, gāzveida, šķidrajiem kurināmajiem.
 3. Nedrīkst aizskart karstas krāsns un skursteņa detaļas
 4. Kubla kāpnes ir kārtīgi jānostiprina un pirms kāpšanas jāpārliecinās par to stabilitāti.
 5. Iekāpjot un izkāpjot no kubla, ir jāuzmanās, jo mitras kāpnes var būt slidenas.
 6. Iekāpšana uz izkāpšana kublā notiek tikai tam paredzētā vietā.
 7. Pirts kublā nedrīkst bez uzraudzības atstāt mazus bērnus, jo kublā ir apmēram 1m dziļš ūdens.
 8. Nedrīkst kublā lietot plīstošus (stikls utml) traukus.
 9. Aizliegts pie kubla ūdens pievienot aromātiskas eļļas, krāsvielas utml. piemaisījumus.
 10. Zemās temperatūrās <00t nedrīkst atstāt kublā un krāsnī ūdeni- pēc lietošanas, kad izdegusi krāsns, ir jāizlaiž ūdens gan no kubla, gan no krāsns.
 11. Elektroierīcēm no kubla jābūt pienācīgā attālumā. Nelietot kublā dažādas, ar elektrību darbināmas iekārtas (burbuļu taisītājus utml).
 12. Aizliegts platformas riteņus atbrīvot no bremzēm, ja kubls ir piepildīts ar ūdeni. Jāņem vērā, ka pilna kubla svars ir apmēram 1.5 tonnas.
 13. Aizliegts pirts kublam un platformai veikt jebkādas, iepriekš ar izpildītāju nesaskaņotas, vizuālas un tehniskas izmaiņas.

Ieteikumi

 • ·         Pirms iekāpt karstajā kublā ieteicams nomazgāties dušā vai vismaz noskaloties
 • ·         Zemā gaisa temperatūrā lietojot Kublu, ieteicams galvā vilkt plānu cepuri
 • ·         Optimāla kubla ūdens lietošanas temperatūra ir 38 grādi pēc celsija
 • ·         Kubla procedūras neiesaka cilvēkiem ar sirds un asinsvadu slimībām, ādas slimībām, kā arī grūtniecēm

UZMANĪBU!

 • ·         Novietojot kublu, uz nelīdzenas virsmas ir iespējama kubla konstrukcijas neatgriezeniska salūšana, kā rezultāts būs Kubla neatgriezeniska bojāeja! (Piepildīta Kubla masa ir ~1.5 tonnas)
 • ·         Kurinot krāsni ar zemu ūdens līmeni, tā tiks pārkarsēta un neatgriezeniski sabojāta!
 • ·         Kurinot krāsni ar nepiemērotu kurināmo, tā tiks pārkarsēta un neatgriezeniski sabojāta!
 • ·         Ūdenim pievienojot neparedzētus piemaisījumus, var tikt sabojātas Kubla koka konstrukcija un detaļas